Endring av eierskap i Heimdal Bolig AS og Heimdal Eiendom AS

Heimdal Gruppen AS selger sine aksjer i Heimdal Bolig AS til selskapets administrerende direktør Roar

Søke jobb?

Vil du være med å utvikle attraktive eiendommer til gode, framtidsrettede bomiljø?

Selge tomt?

Heimdal Bolig kjøper attraktive tomter og sørger for å regulere og utvikle dem til gode bomiljø.

Kjøpe bolig?

Heimdal Bolig utvikler gode boliger i alle prisklasser.