Regjeringen vil ha enklere byggeregler

Boligminister Jan Tore Sanner vil vite hvilke erfaringer Heimdal Bolig har med de nye tekniske byggekravene og hvordan de slår ut på boligprisene. Forenkling av byggereglene var tema på et møte mellom statsråden og ledelsen i Heimdal Bolig torsdag.

500 000 dyrere

Heimdal Bolig fortalte boligministeren at innføringen av Universelle utformingskrav i TEK 10 har ført til økte byggkostnader på ca 250 000 kr for små leiligheter. I tillegg har kostnader til tredjepartskontroll, NEK 400, brann, lyd, radon og energi økt med mer enn 250 000 kr. Alt i alt har de nye kravene som er innført siden 2007, ført til en prisøkning på små leiligheter på mer enn 500 000 kr.

Forenkling

På spørsmål fra statsråd Jan Tore Sanner om hvilke forenklinger Heimdal Bolig vil foreslå, presenterte Adm. dir Roar Munkhaugen denne ønskelisten:

  • Redusert snusirkel for rullestol

  • Fleksible regler for bodplass i små leiligheter

  • Universell utforming av uteområder i prosjekter med heis

  • Kommuner bør pålegges å følge Sintef Byggforsks rapport om arealbruk for små leiligheter i sin praktisering av TEK 10

  • Kommuner bør vise varsomhet med å pålegge ytterligere strenge krav til bygg i sine arealplaner utover det som reguleres i TEK 10 og i Husbankens krav til grunnlån

  • Ny ordning om selvskyldnergaranti for boligkunder er for dyr

Ifølge Jan Tore Sanner er regjeringen allerede i gang med å utarbeide forslag til forenklinger på flere av punktene på Heimdal Boligs ønskeliste, blant annet redusert snusirkel, universell utforming av uteområder og selvskyldnergaranti.

– Jan Tore Sanner har god innsikt i forskriftene og hvilke utfordringer de fører til for både boligkjøpere og boligbyggere. Det lover godt for den forenklingsjobben regjeringen nå tar fatt på, sier Roar Munkhaugen, adm. dir i Heimdal Bolig.