Heimdal Bolig AS og byggeprosjektet Miljøbyen Granåsen blir med i forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov). Målet er at erfaringene fra prosjektet skal benyttes i praksis i  byggebransjen i Norge.

Boligområdet Miljøbyen Granåsen ved Jakobsli i Trondheim er Nordens største passivhusprosjekt, med et planlagt areal på 32.000 m2 fordelt på 430 enheter. Hittil er 17 eneboliger, 67 rekkehus og 42 leiligheter ferdig bygd.

EBLE tar sikte på å evaluere boliger med passivhus– og nesten nullenerginivå. Sintef Byggforsk står for forskningen, men det er Lavenergiprogrammet som er prosjekteier. Lavenergiprogrammet er et samarbeid mellom Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Enova, NVE, Statsbygg, Rådgivende Ingeniørers Forening, Arkitektbedriftene og Byggenæringens Landsforening.

Mer info om EBLE-prosjektet finner du her:

http://www.lavenergiprogrammet.no/passivhus/forskning-paa-passivhus/

Gå til miljobyen.com