19. juni var FrP på besøk hos Heimdal Bolig. Hensikten med besøket var å diskutere boligpolitikk, samt få innspill direkte fra en bransjeaktør på faktorer som påvirker prisutviklingen i boligmarkedet.
Heimdal bolig presenterte utfordringene i boligmarkedet i en tredelt struktur:
I. Tilstrekkelig tomtetilgang for utbyggerne
II. Krevende planprosesser, herunder erfaringer fra områdeplaner og detaljeringsnivå i reguleringsplaner
III. Myndighetenes tekniske krav og byggekostnader
FrP var videre særlig opptatt av å diskutere dagens ordning rundt BSU og egenkapitalkrav for boliglån, samt delvis reversering av de siste krav til universell utforming og byggemåter.
Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen – Nestleder FrP og stortingsrepresentant

Omdømmeundersøkelser viser at velgerne anser utfordringer i boligbyggingen å være politikernes ansvar, og gjennom diskusjoner i besøket hos Heimdal Bolig kan vi trygt slå fast at FrP virker å være «på ballen» !

Møtet ble avsluttet med en befaring på byggeplassen i Miljøbyen Granåsen – Nordens største passivhusprosjekt.

FrP på besøk

Fra venstre; Børge Grønli – Heimdal Bolig, Kristian Stensrud (delvis skjult) – Heimdal Bolig, Ketil Solvik-Olsen – Nestleder FrP og stortingsrepresentant, Kristian Dahlberg Hauge – Gruppeleder og Kommunalråd for FrP i Trondheim, Maria Alseth – formann i Sør-Trøndelag FpU, Ellen Tveit Klingenberg – Heimdal Bolig, Sivert Bjørnstad (delvis skjult)– 2.kandidat på stortingslista for SørTrøndelag FrP