Pressemelding fra Heimdal Gruppen AS

Om Heimdal Gruppen

Konsernet Heimdal Gruppen består av flere hel og deleide selskaper innen virksomhetene boligutvikling, boligutbygging, eiendomsmegling, fabrikkproduksjon av boliger samt uleie av bolig og næringseiendom. Virksomheten har basis i  Trondheimsregionen. Fabrikkproduksjon av boliger foregår fra et fabrikkanlegg i Latvia.
Heimdal Gruppen ble etablert i 1980 av brødrende Munkhaugen. Selskapet er fortsatt kontrollert av brødrene gjennom familieselskapene S.Munkhaugen AS og N.Munkhaugen AS. Frem til 2007 utgjorde virksomheten i HENT AS en stor del av aktiviteten i konsernet. En større eierpost i HENT AS ble da solgt som første del av en strategisk restruktureringsprosess  for å trygge satsning på  boligutbygging herunder etablering av boligfabrikk.
Gjennom selskaper i Heimdal Gruppen omsettes ca 20-25 % av nye boliger i Trondheimsregionen. Konsernet har ordrereserver i form av tilgang på areal for boligutbygging tilsvarende omsetning på ca 10 mrd de neste 10-15 årene. Konsernets boligfabrikk leverer i 2013 det første boligprosjektet produsert i Latvia.

 

 
Dato: 24.05.2012 kl. 08.30
Sted: Trondheim

Heimdal Gruppen AS selger sin eierpost på 36 % i HENT

Ratos AB har undertegnet avtale om kjøp av omlag 73 % av aksjene i HENT AS. Videre har deler av ledelsen i HENT gjort ytterligere utvidelse av sin eierandel til om lag 27%. Det er Heimdal Gruppen samt fire investorselskap (Bergan AS, Nordenfjeldske Management AS, Consensus Invest AS, och Karpus AS) som er selgere. Avtalen er undertegnet med forbehold om godkjenning av konkurransetilsynet.  Salget avslutter prosessen som ble startet i 2007 da Heimdal Gruppen solgte seg ned til 36 % eierskap i HENT.
Heimdal Gruppen ønsker å sette full fokus på boligutvikling og boligproduksjon.
– Økte kapitalkrav ved erverv av tomter og byggelån ved realisering av store boligprosjekter har medført at vår bransje har blitt mer kapitalkrevende. Heimdal Gruppen ønsker å styrke sin posisjon i vårt lokale marked og vi ser for oss en vekst i boligomsetning for konsernet. Realisering av aksjene i HENT gir oss styrke til å gjennomføre våre vekstambisjoner, sier konsernsjef Steinar Munkhaugen
– Siden vi startet å bygge boligfabrikk i Latvia i 2006 har tanken vært å få realisert en industriell produksjon av boliger. Dette for å få en kortere byggeperiode, mer kontroll og kvalitet på produktet, og lavere pris på boligene. Salget av HENT bidrar til tydeligere fokus på Heimdal Gruppens satsning som Trondheims ledende boligutbygger, sier konsernsjef Steinar Munkhaugen.
Gjennom salget av aksjeposten i HENT avsluttes en epoke i Heimdal Gruppen.
– Vi er etter en lengre og god dialog med Ratos ikke i tvil om at de vil bli en god eier for HENT, og at de vil bidra til positiv utvikling av selskapet. HENT har utviklet seg til å bli en stor og god aktør i entreprenørmarkedet spesielt i de siste årene. HENT har hatt en rivende utvikling siden etableringen i 1980 og spesielt hyggelig er det at medarbeidere og ledelse i selskapet har utvidet sin eierandel til 27 % som vil bidra og sikre god, trygg og positiv utvikling de neste årene., sier aksjonær i Heimdal Gruppen og gründer av HENT Steinar Munkhaugen.
Om Heimdal Gruppen : se hjemmeside www.heimdal.no
Om Ratos: se hjemmeside  www.ratos.se
Om HENT: se hjemmeside: www.hent.no
Kontaktperson Heimdal Gruppen AS
Navn Steinar Munkhaugen
(Konsernsjef)
Tlf 950 82 220