Heimdal Utbyggingsselskap har endret navn til Heimdal Bolig. Med dette skal det tydeligere markeres at kjernevirksomheten er boligutbygging.

Heimdal Bolig har som visjon å skape varige verdier.  Selskapet erverver tomter med attraktiv beliggenhet og utvikler dem til ulike typer boligområder. Boligene er solide og funksjonelle, samtidig som de er framtidsrettet. Flere av Heimdal Boligs prosjekter drives i nært samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner.

Heimdal Bolig har mer enn 30 års erfaring og er Midt-Norges ledende boligutbygger.