Ledelsen og eierskapet

Ledelsen


Styret


Eierskapet


Heimdal Bolig eies av Heimdal Gruppen AS og har i dag 20 medarbeidere som er blant de beste i bransjen: sterkt resultat- og kundeorientert. Årlig omsetning er rundt 800 millioner kroner

Heimdal-Bolig-Organisasjonskart