Virksomheten

virksomheten heimdal bolig
Heimdal Bolig er en ledende leverandør av attraktive, nyskapende kvalitetsboliger – med tydelig ansvar for miljø og samfunn.

Vi er Midt-Norges ledende selskap innen eiendoms- og boligutvikling.

Heimdal Bolig erverver attraktive tomter og sørger for at de reguleres og utvikles til gode bomiljø – med ferdig bolig til kundene våre.

Boligene er solide og funksjonelle, og de bygges for framtida. Derfor samarbeider vi nært med flere forskningsmiljøer.

Heimdal Bolig har mer enn 30 års erfaring i bransjen.