Heimdal Bolig har utviklet en unik nettbasert servicetjeneste som forenkler dialogen mellom kunde og utbygger.

– Den nye Boligportalen er et betydelig framskritt for både oss og kundene, og tilbakemeldingene så langt er udelt positive, sier kvalitetssjef Torkil Munkhaugen i Heimdal Bolig.

Den digitale Boligportalen ble tatt i bruk i februar i år og fungerer i korthet på denne måten:

Når en kunde flytter inn i en HB-bolig, får han samtidig brukernavn og passord i portalen. Der kan han henvende seg til selskapet med spørsmål, klager og kommentarer til alt som har med kjøpet å gjøre.

I den andre enden av Boligportalen har Heimdal Bolig straks oversikt over hvem som spør, hvilken bolig det gjelder, og hva slags arbeid som ble gjort når. Kort sagt all informasjon som må til for å håndtere kundehenvendelsene effektivt og sette inn nødvendige tiltak for å rette opp feil og mangler.

– Boligportalen er også lagt opp slik at kundene skal kunne følge i detalj hva som skjer med deres sak. De skal kunne kikke oss i kortene! Det er en viktig del av den servicen vi må yte som en ledende boligutbygger i 2013, påpeker Munkhaugen.

Er du kunde av Heimdal Bolig kan du logge inn i Boligportalen her.